Bugn: 18 Temmuz 2024, Perembe

 

 

rn Kategorisi
 
  Yeni rnlerimiz
 

Spider Sp200 2D Barkod Okuyucu
Fiyat Sorunuz
 

Tiger CS26 RF Kablosuz Barkod Okuyucu
Fiyat Sorunuz
 

Partner 6200
Fiyat Sorunuz
 

Partner Se100
Fiyat Sorunuz
 

Any Shop Taþýnabilir PC
Fiyat Sorunuz
 

PERKON PS 4200 MASA BARKOD OKUYUCU
Fiyat Sorunuz
 

Opticon OPI 2201
Fiyat Sorunuz
 

MPOS295 MOBÝL SATIÞ SETÝ
Fiyat Sorunuz
 

Bluetooth Serial Adapter
Fiyat Sorunuz
 

Olivetti OL 2002 MT
Fiyat Sorunuz
 

Para Çekmeceleri
Fiyat Sorunuz
 

Inter MPOS 2001T
Fiyat Sorunuz
 

Sharp ER-A495 T
Fiyat Sorunuz
 

MOBILE COMPIA M3 EL TERMÝNALÝ
Fiyat Sorunuz
 

Symbol MC3090-G
Fiyat Sorunuz
 
 Dviz Kuru
Dolar 0.00 0.00
Euro 0.00 0.00
Sterlin 0.00 0.00
Parite /$ 0.00
 
  ok Satlanlar
 
  E-Posta Listesi
E-Mailiniz
 
 Anket
Sitemizi Beðendiniz mi ?
Çok Beðendim
Beðendim
Ýdare Eder
Beðenmedim
   

   Kategori Seiniz

 


tercihmarket.com"da Kredi Kartlarý Güvenliði :

www.tercihmarket.com , alýþveriþ yapan müþterilerinin kredi kartý güvenliðini ilk planda tutmaktadýr www.tercihmarket.com"da  güvenliðiniz için verilen sipariþlerin ödeme , fatura , teslimat adresi bilgilerinin kontrolünü gerçekleþtiren bir birim bulunmaktadýr.Bu nedenle , www.tercihmarket.com"dan ilk defa sipariþ veren müþterilerin sipariþlerinin tedarik ve teslimat aþamasýna gelebilmesi için öncelikle finansal bilgilerin doðruluðunun onaylanmasý ve onaylandýðýna dair e-mailin müþteriye yollanmasý gerekmektedir, bu bilgilerin kontrolü için gerekirse kredi kartý sahibi müþterilerle irtibata geçilmektedir.

GeoTrust  sertifikalý bizebak.com, Türkiye"nin en yaygýn online ödeme altyapýsý Garanti e-ticaret Sanal POS ve Yapý Kredi Sanal POS sistemini kullanmaktadýr. www.tercihmarket.com"da dünyanýn en geliþmiþ güvenlik sistemi olan ve alýþveriþ sýrasýnda kullanýlan kredi kartý ile ilgili bilgiler siteden baðýmsýz olarak GeoTrust tarafýndan 128 bit SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ile þifrelenip sorgulanmak üzere ilgili bankaya ulaþýr. Kartýn kullanýlabilirliði onaylandýðý takdirde alýþveriþe devam edilir. Kartla ilgili hiçbir bilgi site tarafýndan görüntülenemediðinden ve kaydedilmediðinden, üçüncü þahýslarýn herhangi bir koþulda bu bilgileri ele geçirmesi engellenmiþ olur.

Kredi Kartý bilgilerinizi girdiðiniz sayfanýn sað alt köþesinde bulunan kilit resmi bu sayfanýn SSL ile þifrelendiðini gösterir ve üzerine týkladýðýnýzda þifrelemenin hangi firmaya ait olduðunu belirtir.

Web sitemize kayýt olurken kullandýðýnýz üyelik ve kiþisel bilgileriniz gizli tutulmakta olup sizin onayýnýz dýþýnda hiç kimseyle paylaþýlamaz.

SSL yazýlýmlarý, müþteri-iþletme-banka arasýndaki bilgi akýþýnýn,çözülme ihtimali matematiksel olarak çok düþük ve teknik açýdan zor olan 64 bit teknolojileriyle þifreli olarak yapýlmasýný saðlamaktadýr.


  Sepetiniz
Sepetinizde
hi rn
bulunamad!.
 
  yeler in
Kullanc
ifre
 

  ye Ol 
 
 ifremi Unuttum
 
  ok Gezilen rnler
 

Para Çekmeceleri
Fiyat Sorunuz
 

Partner Se100
Fiyat Sorunuz
 

Inter MPOS 2001 Nokta Vuruþlu
Fiyat Sorunuz
 

Inter MPOS 2001T
Fiyat Sorunuz
 

MOBILE COMPIA M3 EL TERMÝNALÝ
Fiyat Sorunuz
 

Tiger CS26 RF Kablosuz Barkod Okuyucu
Fiyat Sorunuz
 

Lukhan LK11 Termal Yazýcý
Fiyat Sorunuz
 

Bluetooth Serial Adapter
Fiyat Sorunuz
 

MPOS295 MOBÝL SATIÞ SETÝ
Fiyat Sorunuz
 

Any Shop Taþýnabilir PC
Fiyat Sorunuz
 
  statistik

Online

1  ziyareti
.Gn
20  ziyareti
Bugn
17  ziyareti
Toplam
436500  ziyaret

 
Ana sayfa | Hakkmzda | yelik | Sipari Teslimat | Garanti ade | Gvenlik ve Gizlilik | deme Formu  |  Banka Hesaplarmz | letiim

     
   

Tm haklar sakldr ve :: Tercihmarket.Com :: E-Ticaret Portalý [Tria Eczane Otomasyonu,Yazýlým,Maðaza Otomasyon,El Terminalleri,Depo Yönetimi,Terazi Sistemleri,Barkod,POS,Kasa,Barkod Sistemleri,POS Kasa,Sarf,Rulo,Manyetik Kart,Kamera Sistemleri,KareKod, Kare Kod,Et Balýk Kurum sitesine aittir. Site ierisinde yer alan tm metin, resim ve ierikler izinsiz kopyalanamaz ve oaltlamaz.
Sitenin yazlm tasarm ve hosting hizmetleri Cizginet.Com  tarafndan salanmaktadr.

Sayfa 8.5790 Saniyede Yklendi.